Kategóriák
Hitélet

Nagyböjti elmélkedés

Csak Istenben bízzunk, ő a mi egyetlen és örök szövetségesünk! Tőle
nyerjük örök életünket.

Kinek hisz az ember? Ha Mózesnek, a prófétáknak nem, sőt, még egy
föltámadt halottnak sem? Sajnos a mindennapokban nem az objektív
tekintély szabja meg, hogy kire bízzuk az életünket, kinek hiszünk,
hanem a személyes kötődésünk, személyes érdekeink szerint döntünk. Ez
pedig kiaszott föld, szárazság, pusztulás. De aki felismeri Isten
szavát a küldötteiben, akár a természet törvényeiben, Isten igaz és
áldozatkész tanúiban, az bennük jóságra, éltető erőre, tápláló vízre
talál, s maga is életre kel. De ennek a rátalálásnak korlátai, időbeli
korlátai vannak: addig, amíg élek, amíg józan ésszel dönteni tudok.
Mert egyszer lejár az időnk. Meghal a koldus és a dúsgazdag is
egyaránt. Értékeljük jobban a lét adta lehetőséget: hogy ma még
fölkelhettünk, ezeket a sorokat olvashatjuk, és nyitott szívvel
vehetjük észre a hozzánk legközelebb állóban is Lázárt, a szegényt,
aki Istentől kölcsön kapott gazdagságunkból életet meríthet.

Jer 17,5-10, Zsolt 1,1-2.3.4 és 6, Lk 16,19-31

(Barczi Zsolt csapatparancsnok)