Mi a cserkészet?

„Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok magatok után

ezt a világot, mint ahogyan ti kaptátok!” (Robert Baden-Powell)

                                                                „Emberebb ember, magyarabb magyar.”
                                                                                          (Sík Sándor cserkészeszménye)
A cserkészet több mint száz éve egy angol tábornok, Baden-Powell ötleteként szültetett meg, ahol az ifjúság kiélheti tettvágyát, felellőséget kap a vállára és megbíznak benne. Alapelve: a jellemes, egészséges, hasznos fiatal ideálja. Magyarországon 1912-től van jelen e gyermek- és ifjúsági mozgalom. Lelkes fiatalok bátran vállalkoztak a cserkészettel járó érdekes, fáradságos, sokszor kemény munkát igénylõ feladatokra. Ez alkalommal szövegezték meg a baden-powelli törvények tömör magyar változatát.
A cserkészet célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Elõsegíteni kívánja, hogy a fiatalok jellemes egyéniségként a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek: emberebb emberré, magyarabb magyarrá váljanak. Fontos célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása.
Magyarországon a kommunizmus alatt betiltott mozgalom 1989-ben indulhatott újra. Jelenleg a világ több mint 200 országában 38 millió cserkész tevékenykedik.

A cserkészet alapelvei:

 –  Kötelesség Isten iránt, hűség a valláshoz és az ebből eredő kötelezettségek vállalása.
 –  Kötelesség mások iránt, hűség a hazához, összhangban a helyi- és nemzetközi békességgel,  megértéssel és együttműködéssel. Részvétel a társadalom fejlődésében, elismerve és tiszteletben tartva embertársaink emberi méltóságát és a természet sérthetetlenségét. Egy mindenkiért és mindenki eggyért.
 –  Kötelesség önmagunk iránt, önmagunk állandó és folyamatos fejlesztése és képzése.

A 10 CSERKÉSZTÖRVÉNY

     1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
     2.A cserész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, Hazájának és embertársainak tartozik.
     3.A cserkész ahol tud, segít.
     4.A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
     5.A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
     6.A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
     7.A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
     8.A cserkész vidám és meggondolt.
     9.A cserkész takarékos.
     10.A cserkész testben és lélekben tiszta.

  A cserkészjelvény

A cserkészet jelvénye a liliom. Ez egy régi történelmi szimbólum, a tisztaság és az erényes élet jelképe. A középkortól kezdve a nagy európai uralkodócsaládok is használták, Magyarországon például az Anjou-királyok, Franciaországban pedig a Bourbon-dinasztia. A cserkészliliom mégsem innen, hanem a tengerészeti iránytű jellegzetes végződéséből származik. A hajósok az északi irányba mutató tű végét alakították ilyenné; nekünk, cserkészeknek is ez mutat irányt az élet tengerén. A bal felső sarokban, a képen a magyar cserkészliliom van, melynek három ágát a Szent Korona fogja össze, emlékeztetve ezeréves államiságunkra.
A turai cserkészcsapat a Magyar Cserkészszövetség tagja. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági szervezete, 26 millió fõvel. “A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúsági szervezet, mely mindenki számára nyitott, származásra és felekezetre való tekintet nélkül.” Magyarországon jelenleg 28 ezer bejegyzett tagja van.